برد انسان ها در بازی زندگی

انسان‌های کوچک از برد دیگران، انسان‌های متوسط از برد خود، و انسان‌های بزرگ از برد همه خوشحال می شوند.     این جمله امروز بعد از دارابی استقلال و پرسپولیس به ذهنم رسید. در همین ارتباط، چند سال پیش، که برای متوسط شدن تلاش می کردم (مثل الان) در زمان جام جهانی نوشتم: فوتبال تماشا […]

ادامه مطلب

انجام همزمان چند کار، چه وقت مطلوب است؟ چه وقت، نامطلوب؟

چندکارگی (چندوظیفگی) در شرایط زیر مطلوب است: 1- انجام همزمان چند فعالیتِ مکمل یکدیگر. بعضی از فعالیت ها لازم است یا بهتر است با هم انجام شوند تا نتیجه بهتر شود؛ چون یکی از آنها تقویت کننده یا کامل کنندۀ دیگری است. مثال: برای بسیاری از افراد گوش کردن موسیقی هنگام ورزش کردن یا غذا […]

ادامه مطلب

تفاوت خساست با صرفه‌جویی (فرق خسیس با صرفه‌جو)

1- فرد صرفه‌جو (آدم اقتصادی)، الان کمتر مصرف می‌کند (پس‌انداز می‌کند) که در آینده بیشتر مصرف کند. اما خسیس، الان کم مصرف می‌کند و معلوم هم نیست در آینده بیشتر مصرف کند. به بیان دیگر، برای فرد صرفه‌جو، مصرفِ کم به خودی خود ارزشی ندارد بلکه تدبیری کوتاه‌مدت است برای مصرف زیاد در آینده؛ اما […]

ادامه مطلب

راه موفقیت

آغاز موفقیت به دلیل انتخاب‌های خوب اما استمرار آن، به علّت عادت‌های خوب است. انتخاب‌ خوب از قاعده مارکز (یا منتسب به او) پیروی می‌کند: «تصمیمات کوچک را با عقلت و تصمیمات بزرگ را با دلت بگیر». زیرا تصمیمات بزرگ که از دل برآیند لاجرم بر دلت می‌نشینند؛ باعث می‌شوند هم عاشق راه باشی و […]

ادامه مطلب