ریشه های اقتصادیِ نظم اجتماعی در زندان

کتاب فوق العاده ی “نظم اجتماعی در دنیای زیرزمینی” در مورد شکل گیری دار و دسته های گانگستری در زندان های آمریکا نوشته شده ؛ و بررسی می کند که این دار و دسته ها چرا در زندان ها شکل گرفتند و چطور این همه بر زندان ها حاکم شدند به طوری که مقررات نوشته و نانوشته ی این دار و دسته ها در زندان های مختلف کاملا حکمفرما است…

دیوید اسکاربک، نویسنده کتاب، به عنوان یک اقتصاددان با یک پیش فرض اساسی به سراغ حل مساله می رود: زندانی ها هم، مانند هر انسان دیگری، موجوداتی هستند حسابگر و منطقی، و رفتارهای آنها را باید بر مبنای سود و زیان آن ها تحلیل کرد…

اسکاربک می گوید که با افزایش مداوم جمعیت زندان ها، دیگر نگهبان ها قادر نبودند نظم کافی را در زندان حاکم کنند…

جز زندانبان ها، یک عامل کنترل کننده ی دیگر هم وجود داشت، و آن هنجار حاکم بر رفتار زندانیان بود که رفتار زندانی ها را کنترل می کرد. مثلا اگر کسی بد معامله بود، از گروه ها طرد می شد…

با شلوغ شدن ناگهانی زندان، و غالب شدن نسل جوان، این فرهنگ دیگر قابل کارکرد نبود…

در چنین شرایطی، اعتمادکردن به زندانی های دیگر کار خیلی سختی می شود. معامله در زندان، به یک کار پرریسک تبدیل می شود…

در این جاست که دار و دسته ها ظهور کردند. آدم ها، عضو گروه های مختلفی می شوند که این گروه از آن ها حفاظت می کند … به این ترتیب، گروه ها اعضای درونی خود را دیسیپلین می کنند که مطابق قول و قرارهاشان رفتار کنند وگرنه از پوشش های حمایتی گروه خبری نخواهد بود…

با این توصیف، می شود درک کرد که چرا نژادپرستی در زندانها این قدر شدید و همه گیر است. در زندان، دانستن این که هر کسی عضو چه دسته ای است هم خیلی مهم است، و هم قدری دشوار. همیشه این خطر وجود دارد که کسی خودش را عضو چند دسته ی مختلف جا بزند و به این ترتیب از همه سواری مجانی بگیرد. راه حل بهینه؟ جداکردن آدم ها بر اساس یک چیزی که به راحتی قابل تشخیص باشد، و چه چیزی بهتر از رنگ پوست آدم ها…

این سیستم، به گواه کاهش چشمگیر نرخ قتل، سیستم کارآمدی بوده، و به اصطلاح اقتصادی بهینه بوده، ولی، همان طوری که گاهی در مورد سایر مطالعه های اقتصادی این سوتفاهم هست، اینجا هم نویسنده هشدار می دهد که بهینه بودن یک راه حل اقتصادی، به معنی خوب بودن آن نیست. اسکاربک تاکید می کند که آن چه که در این وضعیت می گذرد اسف بار است، ولی بهینگی اقتصادی، راه حلی است که در نتیجه ی تعامل انسان های خودخواه شکل گرفته، و شکستنش، جز با برطرف کردن نیاز اولیه ای که باعث به وجود آمدنش شده دست یافتنی نیست.

به خاطر همین هم هست که اقدامات نگهبانها، مثلا در شناسایی سر دسته ها و مجازات کردنشان و جدا کردنشان از زندانی های دیگر، هیچ وقت موثر واقع نشده….

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *