دربارۀ من

دانشجوی دکتری اقتصاد. علاقه مند به مطالعه و نوشتن در حوزه رشد فردی، طنز، فرهنگ و توسعه. نوازنده موسیقی فولکلور.

دارای تیپ شخصیتی INTJ.

و به قولی با سخت‌رویی بالا.

 

آدرسهای ارتباطی:

 salehi205@gmail.com

https://t.me/mohsen_skk

https://virgool.io/@mohsen_sk

https://www.instagram.com/msalehikk/