کامنت‌ها

در ذیل مطلب #شعبانعلی با عنوان «داستان دو نگهبان» نوشتم»

یکی سرش به کار خودش است، یکی سرش در زندگی دیگران!
یکی خود را خدمتگزار خلق می داند، یکی خود را نماینده خدا!
یکی مراقب درست انجام دادن کار خود است، یکی مراقب خطا نکردن دیگران!
یکی نگران رنج کشیدن دیگران است، یکی نگران لذت بردن دیگران!
یکی بخش خصوصی وظیفه شناس است، یکی بخش عمومی مداخله گر!

************

در ذیل مطلب #شعبانعلی با عنوان «نکته کوچکی در مدیریت زمان (و البته مدیریت همه منابع)» نوشتم:

بعد از خوندن نوشته خوب شما به این فکر افتادم که #مدیریت_مکان رابطه تنگاتنگی با #مدیریت_زمان داره («مدیریت مکان» همین جا بداهه به ذهنم رسید و نمی دونم چقدر واژه مناسبی هست.)
در همین نوشته شما چند تا از مصداق های مدیریت مکان را اشاره کردید که برای مدیریت زمان مهم هستن:
«هر جا که می‌‌شود نباشی نباش.»
«هر کسی را که می‌شود ندید، نبین.»

موارد دیگه ای که بداهه به ذهنم میرسه:
تا جایی که ممکن است، در جایی که حاشیه ساز است حاضر نشو.
تا جایی که ممکن است، در محیطی که تمرکز لازم رو نداری، مطالعه نکن.
تا جایی که ممکن است، در شهری که اتلاف وقت شهروندان در آن زیاد است، زندگی نکن.
تا جایی که ممکن است، در محافل سطحی و مبتذل نباش.