قتل مخاطب

✍️محمدرضا شعبانعلی 📝… یک سایت خبری که چند روز پیش مطلبی منتشر کرد با محتوایی شبیه این که: فلان خاطره‌ای که آقای رفسنجانی گفته بود، مال خودش نبود و تخیلی بود. بعد دو روز بعد زد: نه. البته مال خودش بود و ایده‌ی انتشارش مال من بود. ما بعد از دو روز در همان نقطه‌ی […]

ادامه مطلب