راه موفقیت

آغاز موفقیت به دلیل انتخاب‌های خوب اما استمرار آن، به علّت عادت‌های خوب است. انتخاب‌ خوب از قاعده مارکز (یا منتسب به او) پیروی می‌کند: «تصمیمات کوچک را با عقلت و تصمیمات بزرگ را با دلت بگیر». زیرا تصمیمات بزرگ که از دل برآیند لاجرم بر دلت می‌نشینند؛ باعث می‌شوند هم عاشق راه باشی و […]

ادامه مطلب