برد انسان ها در بازی زندگی

انسان‌های کوچک از برد دیگران، انسان‌های متوسط از برد خود، و انسان‌های بزرگ از برد همه خوشحال می شوند.     این جمله امروز بعد از دارابی استقلال و پرسپولیس به ذهنم رسید. در همین ارتباط، چند سال پیش، که برای متوسط شدن تلاش می کردم (مثل الان) در زمان جام جهانی نوشتم: فوتبال تماشا […]

ادامه مطلب

راه موفقیت

آغاز موفقیت به دلیل انتخاب‌های خوب اما استمرار آن، به علّت عادت‌های خوب است. انتخاب‌ خوب از قاعده مارکز (یا منتسب به او) پیروی می‌کند: «تصمیمات کوچک را با عقلت و تصمیمات بزرگ را با دلت بگیر». زیرا تصمیمات بزرگ که از دل برآیند لاجرم بر دلت می‌نشینند؛ باعث می‌شوند هم عاشق راه باشی و […]

ادامه مطلب