دُکانی به نام “فوق دکتری” در علوم انسانی

«…. بالاترین درجه اِعطایی علمی در آکادمی مدرک دکتری است (بویژه در کشورهای آنگلوساکسن همچون بریتانیا و کانادا و آمریکا و استرالیا و نیوزلند) و آن چیزی که در ایران با عنوان “مدرک فوق دکتری” عنوان میشود کذب است. زیرا واژه فوق دکتری یک ترجمه ناقص از عبارت Post-doctoral Fellowship  است که به کسانیکه پایان […]

ادامه مطلب