لینک‌های 2 تیر 97 – از عوامل موفقیت فوتبال کشورها تا فساد حیرت‌آور از اختلاف نرخ ارز

سطح و عملکرد فوتبال کشورها به چه عواملی وابسته است؟ صحبت‌های بحث‌برانگیز شفیعی کدکنی  درباره زبان‌های محلی حاصل 70 سال کتاب خواندن شفیعی کدکنی: آن چه برای فرد و جامعه