چرا اهمال و یا تنبلی می کنیم؟ پاسخی شاید جدید به پرسشی قدیمی (پادکست)

توضیح ضروری: از مکث بین حرف ها و نفس زدن عذرخواهی می کنم. چون فایل با گوشی، بدون تأمل قبلی و در حال راه رفتن ضبط شده.

البته از جهتی بهتر اینه که پادکست خیلی شیک و رسمی با متن قبلی، با تمرین لازم و امکانات صوتی باکیفیت ارائه بشه اما با کمبود وقتی  که دارم اون شرایط ایده آل فراهم نمیشه. از طرف دیگه، دوست دارم دانش و تجربه اندک خودم رو به مخاطب منتقل کنم. بنابراین تصمیم گرفتم با دوری از کمال گرایی، به صورت آزمایشی یه فایل صوتی منتشر کنم. اگر بازخوردها خوب بود که ادامه میدم، در غیر این صورت متوقف می کنم.

چکیده مطالب:

علت اهمال کاری، عدم صرف انرژی برای انجام کار هست.

علل عدم صرف انرژی: 1- انرژی نداریم 2- انرژی رو خوب تخصیص نمی دیم 3- انرژی، بهره وری لازم رو نداره

چرا انرژی نداریم: انگیزه نداریم.

چرا انگیزه نداریم؟ 1- باور نداریم به انجام کار 2- دوستش نداریم 3- اراده نداریم

چرا باور نداریم؟ چرا دوستش نداریم؟ چرا  اراده نداریم؟ پاسخ در پادکست.

اگه مشکل انگیزه نباشه پس انرژی داریم اما نمی تونیم انرژی رو متمرکز کنیم، یعنی تمرکز نداریم

سه حالت عدم تمرکز: تمرکز عرضی، تمرکز طولی و تمرکز عمقی.

سایر مطالب در پادکست.

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید