چرا کمپین‌های تحریم خرید کالا در ایران شکست می‌خورند؟

این روزها بار دیگر گروهی زیادی از مردم در شبکه‌های اجتماعی با دعوت علی کریمی در تحریم کالاهای گران‌شده همراه شده‌اند. احساس مسئولیت و کنش‌گر بودن در قبال مسائل اجتماعی