به دشمنم فرصت می‌دهم!

به دشمنم فرصت می‌دهم؛

تا همه رذیلت‌هایش را از اعماق ذات کثیفش قی کند!

به او لطف می‌کنم؛

تا همه پستی‌هایش را رو کند!

همه خباثت‌هایش را برملا کند!

همه پلشتی‌هایش را عریان کند!

تا به درجه‌ای از حیوانیت نائل آید که سزاوارش بود!

آن‌گاه نوبت من است تا بر خاکستر انسانیتش برقصم!

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید