لینک های تلگرام

این برگه پیوسته به‌روز می‌شود.

آخرین به‌روز رسانی: 16 اسفند 96

 

#کتاب #روانشناسی #پول (در حوزه #اقتصاد_رفتاری)

کیهان #کلهر و رامبراند تریو – پیشکش (#موسیقی)

#فیلم کوتاه “بی عرضه” – نوشته‌ی آنتون #چخوف

آموزش نرم‌افزار Word ۲۰۱۰ برای تدوین پایان‌نامه (#پایان نامه #ورد)