جملات قصار

این برگه پیوسته به‌روز می‌شود.

آخرین به روز رسانی: 1 فرودین  97.

 

کیفیت و عمق یک رابطه را، تعداد سال‌هایی که از آن گذشته، تعیین نمی‌کند. بلکه تعداد سال‌هایی که برای آینده‌اش پیش‌بینی می‌کنیم، تعیین می‌کند.

(#شعبانعلی به نقل از بهداد مبینی)

***

هیچکس در این دنیا، همیشه و هر لحظه،

«مشغول و گرفتار و درگیر» نیست.

بحثی اگر هست،

بحث تلخ «اولویت ها» است.

(#شعبانعلی)

#مدیریت_زمان #دوستی

***

The best moments in our lives are not the passive, receptive, relaxing times… The best moments usually occur if a person’s body or mind is stretched to its limits in a voluntary effort to accomplish something difficult and worthwhile.

 Mihaly Csikszentmihalyi

” بهترین لحظه در زندگی ما، اوقات گذشته، پذیرا شدن و آرامش داشتن نیست بلکه معمولاً زمانی است که جسم یا ذهن ما داوطلبانه کاری دشوار و ارزشمند را انجام می دهد.”

منبع

***

«شب‌ها را دوست دارم، شب‌ها کشورم جمعیتی دارد که فکر می‌کنم از لحاظ کیفیت از بیداران روز برترند.»

محمدرضا شعبانعلی/ به نقل از شاهین کلانتری

***

اگر ما مردم به حکومت دروغ بگوییم نامش جرم و تبهکاریست ، اما اگر حکومت به ما دروغ بگوید نامش سیاست است.

(ناشناس)

****

«زندگی، پروسه مرگ است»

(ناشناس – به نقل از دکتر اکبر جباری)

***

سنگ و چوب ممکن است استخوان های ما را بشکنند؛ اما کلمات، قلب ما را می شکنند.

(ناشناس – به نقل از شهرزاد)

****

ما بیشتر در تخیل رنج می‌بریم تا در واقعیت.»

 (سنکا)

****

هر بوی و بوسه، هر آمیزش دم با دم، هر غلت و هر تماس، بندیست تا بر کلاف زندگانی دو تن پیچانده شود.

کلیدر – محمود دولت آبادی (به نقل از وبلاگ کافی کتاب)

****

«قدرت، فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق.»

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.