اقتصاد ایران بادکنک است!

اقتصاد ایران بادکنکی است که با نقدینگی باد می‌شود.

یک روز این نقدینگی بخش مسکن را متورم می‌‌کند و تا آستانه انفجار قیمت‌ها پیش می‌راند اما پس از مدتی با حاکم شدن رکود تورمی، باد آن می‌خوابد.

روزی دیگر سراغ بازار سکه می‌رود و روزی سراغ بازار خودرو، بازار کالا و …

زمانی که این طوفان نقدینگی  به سمت بازار ارز می‌رود، ویرانی‌ها آشکارتر می‌شود و بیشتر بر همگان عیان می‌شود که اقتصاد ایران بادکنکی بیش نبود، زیرا سقوط  پول ملی باد اقتصاد ایران را می‌خواباند!

اقتصاد ایران متاسفانه لات کوچه‌خلوت شده است و بیخودی باد کرده! تورم نباید توهم ایحاد کند. این حجیم بودن پیکر اقتصاد ایران از عضله‌های قوی نیست بلکه از چربی‌های زاید است. لذا وقتی گنده‌لاتی چون ترامپ شاخ و شانه می‌کشد،‌ دست‌کم در اول کار این اقتصاد خود را خیس می‌کند. باید این اقتصاد را سامان داد و تاب‌آور کرد.

 

 

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید