این صبح ناامیدی تموم میشه

معمولا میگن شب ناامیدی اما تا حالا شده شما شب ناامید باشید؟!
اولِ شب به عشق شام و آخرِ شب به عشق خواب خوشحال و امیدوارید!
اما امان از صبح زود که از خواب عمیق با هشدار گوشی بیدار میشید!
چنان خلق‌تون تنگه که از زمین و زمان ناامید هستید و شک دارید بتونید روز رو شروع یا تموم کنید!
اما به تدریج خلق‌تون بازتر میشه و به دنیا امیدوارتر میشید!
و در این درسی هست که بالاخره شبی، صبح ناامیدی و هوای گرگ و میش بامداد تموم میشه و شب‌های روشن فرا می‌رسه و دوباره مرغ شب میخونه!

چو مرغ شب خوندی و اومدی
دلم رو لرزوندی و اومدی

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید