جاده خوشبختی

از فرق سرت
میان جنگل انبوه گیسوانت
جاده خوشبختی می‌گذرد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید