سوءقصد به شیر مستراح یک خانه دانشجویی

25/10/89

چند وقتی است مقررات شدیدی در خانه دانشجویی مان وضع کردیم مبنی بر اینکه کسی نباید درِ مستراح (1)  را باز بگذارد چرا که شیر یخ می زند و حتی ممکن است بترکد.

27/10/89

دیشب فردی ناشناس درِ مستراح را باز گداشت و شیر یخ زد. خوش شانس بودیم که شیر نترکید. تا  این لحظه هنوز فرد یا گروهی مسئولیت سوءقصد به شیر مستراح این خانه دانشجویی را نپذیرفته است.

30/10/89

پس از عملیات اطلاعاتی گسترده موفق شدیم عامل سوقصد به شیر مستراح خانه دانشجویی را دستگیر کنیم. البته اول او منکر همه چیز شد اما وقتی به او نوشابه تعارف کردیم ناگهان متنبه شد (احتمالا به خاطر رأفتی (2) که از خود نشان دادیم) و به همه چیز اعتراف کرد. (3)

همان طور که انتظار داشتیم مشخص شد دست نیروهای بیگانه نیز در کار بوده و این هم اتاقی ما بازیچه دست آنها شده. از این به بعد بیشتر باید مراقب جنگ سرد دشمنان باشیم.

———————————————————————

(1)  به خاطر پنج بار استفاده از واژه «مستراح» پنج بار گلاب به روتون!

(2) در اینجا منظور از «رأفت»، «پایان رأفت» بازیکن سابق پرسپولیس نیست.

(3) سعی می کنم در اولین فرصت فیلم اعترافات این فرد را در این وبلاگ منتشر کنم.


توضیح: این مطلب از طنزهای قدیمی‌ام بود که بر اساس اتفاقات واقعی زندگی دوران دانشجویی در تبریز نوشته شد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید