فرازهایی از دو کتاب نادر ابراهیمی؛ ابن مشغله و ابوالمشاغل

در ادامه بخش‌هایی از این دو کتاب به شکل عکس تقدیم می‌شود(لطفا منتظر بمانید که عکس‌ها باز شوند).

 

برای بچه‌‌ها کار کردن

آرزوها؛ سربازان سپاه زندگی

خود را خسته کنیم

زانران دلشکسته این خاک

ازدواج

زن زندگی

نقش خطیر زن

دوست باید مکمل باشد

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید