فعل حرام

هم دیدن داری
هم شنیدن
هم بوییدن
هم عشق ورزیدن
هم…
همه افعال جهان را
با تو می‌توان صرف کرد.

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید